Selecteer een pagina

Over Guy van der Marlière

Guy van der Marlière (Antwerpen, 15 maart 1942) studeerde aan de Rijksmiddelbare Normaalschool aan de Ledeganckstraat te Gent, Lichamelijke Opvoeding, Esthetische Initiatie en niet-confessionele Zedenleer (1960– 1962).  Hij voltooide een succesrijke loopbaan in het Stedelijk Onderwijs te Antwerpen (1962-2002) en in de Topsport (1976 – 2002) en was eveneens docent aan het Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogiek te Lier.

In België en in verschillende andere landen (Nederland, Frankrijk, Duitsland, USA, Japan en Zuid-Afrika) was hij leraar, coach en promotor van Sportieve Acrobatische Gymnastiek (acrogym). Van 1988 tot 2000 was hij vice-President van de International Federation of Sport Acrobatics (IFSA).

Hij kreeg een bijkomende opleiding Beeldende Kunsten aan de Stedelijke Academie te Berchem – Antwerpen. Als beeldend kunstenaar beschouwt hij sport, choreografie, acrobatie en dans als evenwaardige vormen van kunst. Zijn sculpturen zijn een ode aan de verbazingwekkende mogelijkheden van het menselijk bewegen. Het geoefende lichaam wordt hierdoor een onuitputtelijke inspiratiebron.   

De in brons gestolde beweging getuigt van eenvoud, elegantie en harmonie, gedragen door techniek, evenwicht, kracht en lenigheid bij dansers, gymnasten, acrobaten en bij diverse andere atleten. Gefascineerd door het sportieve streven naar de perfecte vorm die nooit wordt bereikt, geboeid door de virtuositeit van acrobaten, sporters en dansers, wordt de correcte technische uitvoering van de beweging tot esthetische norm verheven.

De vormgeving legt bewust het accent op de geometrische vormen, die rechte lijnen trekken tot in het oneindige en die op deze wijze de menselijke figuur een plaats geven binnen ruimte en tijd. Hoewel aldus verwijzend naar een hogere werkelijkheid, staat de mens steeds centraal.